Mobile app lên ngôi, doanh nghiệp nên tận dụng ra sao?